Vergoeding van de zorg bij MedKid

De zorg bij MedKid wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet of vanuit de Jeugdwet.

Voor de verpleegkundige dagopvang is een indicatie vanuit de zorgverzekeringswet noodzakelijk. Wij kunnen u hierbij helpen, door middel van het invullen van de hulpbehoeftescan, wordt de zorgvraag voor uw kind duidelijk. De hulpbehoeftescan maakt deel uit van het Medisch Kindzorg Systeem, MKS. De kinderverpleegkundigen van MedKid kunnen de indicatie van uw kind stellen. Deze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Voor de plusplaatsen is ook een indicatie noodzakelijk, meestal wordt deze gesteld door een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin, CJG. Vanuit de gemeente kan vergoeding voor deze extra zorg gefinancierd worden, bijvoorbeeld via de Jeugdwet.