Klachten

Dagelijks doen de verpleegkundigen van MedKid hun uiterste best om uw kind  en u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent.  Dat horen wij dan graag.  Naast een mondelinge melding van de klacht kunt u deze op het verbeterformulier omschrijven. U kunt hiervoor terecht bij de verpleegkundigen van het team of bij de directeur, zij geven u verdere informatie hoe de klacht intern afgehandeld gaat worden en de termijn waarop u een terugkoppeling krijgt.

Hoe de interne klachtenregeling georganiseerd is, kunt u desgewenst lezen op de locatie van MedKid.

Indien de klacht onverhoopt niet intern opgelost kan worden, kunt u terecht bij een externe klachtencommissie, Klachtenportaal Zorg. Zij zijn een onafhankelijk organisatie, waar u met uw klacht terecht kunt. Via onderstaande link vindt u meer informatie over de klachtenprocedure van Klachtenportaal Zorg.

>Download het pdf bestand