Privacy Verklaring

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft MedKid de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In deze privacy verklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website. Ons MedKid privacy beleid juni 2018 privacybeleid vindt u hier.

Contactformulier op de website

Wanneer u MedKid een mail stuurt via de website, worden de gegevens die u via de mail stuurt gebruikt om te reageren op uw verzoek om informatie. U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt in veel gevallen een verzoek indienen om deze te laten corrigeren of verwijderen.

Verder is het goed om te weten dat wij geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens en dat wij uitsluitend gegevens delen met derden op basis van de grondslagen voor het verwerken van gegevens die in de AVG zijn omschreven.

Cookies

De website van MedKid gebruikt geen cookies