Over MedKid

MedKid biedt verpleegkundige dagopvang voor het jonge zieke kind, in de leeftijd van 0 tot en met 4 – 5 jaar. Deze opvang vindt plaats in een kindvriendelijke huiselijke omgeving, geborgenheid en veiligheid staan centraal. Naast de gespecialiseerde verpleegkundige zorg die de kinderen krijgen, is er net als in een ander kinderdagverblijf pedagogische begeleiding.

De ruimtes zijn licht en gezellig, er is een leefgedeelte waar de kinderen kunnen spelen. Daarnaast gelegen zijn twee slaapkamers, een voor 2 kinderen en een slaapkamer waar 4 kinderen kunnen slapen/rusten. Vanuit het leefgedeelte is er permanent toezicht op de slaapkamers. Verder hebben we een grote zonnige tuin waar de kinderen, indien hun situatie dit toelaat, heerlijk kunnen buiten spelen.
Om de ouders zoveel mogelijk te ontlasten is er naast verpleging en begeleiding ook de gelegenheid om bijv. fysiotherapie of logopedie bij MedKid te laten plaats vinden.

“Kinderen leren als ze spelen. En het belangrijkste is dat ze leren hoe ze moeten leren door te spelen”

O. Fred Donaldson

Waarom MedKid?

De verpleegkundige zorg voor hun kind, vaak 24 uur per dag en 7 dagen in de week is een zware belasting voor ouders. Eenmaal thuis wordt duidelijk wat voor effect het verlenen van deze zorg heeft op het dagelijkse ritm

Voor deze gezinnen is geen kinderopvang beschikbaar in het reguliere circuit, omdat de verpleegkundige zorg die deze kinderen nodig hebben te gecompliceerd is. Bij MedKid staat de verpleegkundige zorg centraal maar ook aan de diverse ontwikkelingsgebieden van het kind wordt gewerkt.

Omdat de verzorging van hun kind niet zomaar over te dragen is aan anderen staan ouders na thuiskomst uit het ziekenhuis alleen met de zorg voor hun kind. Door de verpleging van hun kind te delen verminderen ouders de belasting in de thuissituatie. MedKid levert een unieke bijdrage als een kind naar huis mag maar nog medische zorg nodig heeft.

Voor wie is MedKid?

Bij kinderen die deze specifieke verpleegkundige zorg nodig hebben kan gedacht worden aan kinderen met ernstige hartafwijkingen, luchtwegproblemen, behoefte aan extra zuurstof, voedingsstoornissen etc. Als er sprake is van medische apparatuur heeft het kind een monitor, continue sondevoeding of intraveneuze voeding. Bij afhankelijkheid aan medicatie kan gedacht worden aan hartmedicatie, insuline of sprays bij ernstige benauwdheid. De verpleegkundige vaardigheden en observaties zijn zowel bij het gebruik van de apparatuur als de toediening van deze medicatie van groot belang.

Deze verpleegkundige zorg wordt verleend in een pedagogisch klimaat, omdat de kinderen door hun ziekte en soms vele ziekenhuisopnames een achterstand kunnen hebben opgelopen. De kinderen worden ondanks hun beperkingen zoveel mogelijk gestimuleerd zich te ontwikkelen, binnen zijn individuele behoeften en mogelijkheden.

Kinderen met een lichte zorgvraag kunnen vaak niet op een regulier kinderdagverblijf terecht, daarom heeft MedKid plusplaatsen met extra zorg. Deze plusplaats is er onder anderen voor kinderen bij wie nog niet duidelijk is wat er aan de hand is of voor kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Neem gerust contact met ons op en dan denken wij met u mee welke mogelijkheden er zijn.

Wat biedt MedKid?

MedKid biedt dagopvang aan een groep van 4 tot 6 kinderen per dag. Door de kleine groepen krijgt ieder kind de intensieve aandacht die het nodig heeft en wordt het infectiegevaar zoveel mogelijk beperkt. De dagelijkse zorg wordt verleend door kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerker. Zij zijn verantwoordelijk voor de specialistische zorg die deze kinderen nodig hebben. Ieder kind heeft een individueel zorgplan waarin de verpleegkundige zorg zoals die thuis gegeven wordt het uitgangspunt is.

Dit zorgplan wordt regelmatig op de wensen van de ouders afgestemd. Terugkoppeling van observaties aan ouders vindt mondeling en schriftelijk plaats, tevens wordt er een dagboekje bijgehouden. In het dagprogramma zijn de verschillende activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en wisselen rust en activiteit elkaar af, passend bij de specifieke behoeften van het kind.

Wanneer noodzakelijk worden oefeningen of instructies door bijv. fysiotherapie of logopedie in het zorgplan opgenomen en in het dagprogramma geïntegreerd. Tijdens de dagopvang bij MedKid kan uw kind in een veilige omgeving in aanraking komen met andere kinderen. Op deze manier stimuleren zij elkaar en kunnen zij zich aan elkaar optrekken.