Welkom

“Zo speciaal waar nodig, zo gewoon waar mogelijk”

MedKid biedt

Intensieve Kindzorg

MedKid biedt dagopvang met verpleegkundige zorg voor het chronisch zieke kind, in de leeftijd van 0 tot en met 4 – 5 jaar. Kinderen die chronisch of ernstig ziek zijn kunnen bij ons terecht voor (medische) zorg die nodig is, tevens is er aandacht voor de ontwikkeling van het kind.

Plusopvang

Kinderen met een lichte zorgvraag kunnen vaak niet op een regulier kinderdagverblijf terecht, daarom heeft MedKid plusplaatsen met extra zorg. Deze plusplaats is er voor kinderen die extra zorg nodig hebben en/of in hun ontwikkeling worden bedreigd.

Natuurlijk kunt u vrijblijvend een afspraak maken om kennis te komen maken met MedKid. In een persoonlijk gesprek kunnen onderstaande punten toegelicht worden;

  • Wat kan MedKid u en uw kind bieden
  • Wat kunt u als ouders verwachten
  • De procedure voor het aanvragen van een indicatie

Vergoeding van de zorg bij MedKid

De zorg bij MedKid wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet of vanuit de Jeugdwet.

Voor de verpleegkundige dagopvang is een indicatie vanuit de zorgverzekeringswet noodzakelijk. Wij kunnen u hierbij helpen, door middel van het invullen van de hulpbehoeftescan, wordt de zorgvraag voor uw kind duidelijk. De hulpbehoeftescan maakt deel uit van het Medisch Kindzorg Systeem, MKS. De kinderverpleegkundigen van MedKid kunnen de indicatie van uw kind stellen. Deze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Voor de plusplaatsen is ook een indicatie noodzakelijk, meestal wordt deze gesteld door een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin, CJG. Vanuit de gemeente kan vergoeding voor deze extra zorg gefinancierd worden, bijvoorbeeld via de Jeugdwet.