Meldcode huiselijk geweld

Bij MedKid werken we met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hiervoor is een aandachtsfunctionaris aangesteld, die geraadpleegd kan worden door collega’s als er zorgen zijn om een kind. Dit betekent niet altijd dat er sprake is van kindermishandeling, maar wel dat iedereen alert is en blijft op het welzijn van kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.