Informatie

MedKid biedt dagopvang met verpleegkundige zorg voor het jonge zieke kind, in de leeftijd van 0 tot en met 4 – 5 jaar. Deze opvang vindt plaats in een kindvriendelijke huiselijke omgeving, geborgenheid en veiligheid staan centraal. Naast de gespecialiseerde verpleegkundige zorg die de kinderen krijgen, is er net als in een ander kinderdagverblijf pedagogische begeleiding.

De ruimtes zijn licht en gezellig, er is een leefgedeelte waar de kinderen kunnen spelen. Daarnaast gelegen is er een aparte slaapkamer waar 4 kinderen kunnen slapen/rusten. Vanuit het leefgedeelte is er permanent toezicht op de slaapkamer. Verder hebben we een grote zonnige tuin waar de kinderen, indien hun situatie dit toelaat, heerlijk kunnen buiten spelen.
Om de ouders zoveel mogelijk te ontlasten is er naast verpleging en begeleiding ook de gelegenheid om bijv. fysiotherapie of logopedie bij MedKid te laten plaats vinden.

Waarom MedKid?

MedKid is het initiatief van Jacqueline Kamps. In haar werk als kinderverpleegkundige werd zij geconfronteerd met het feit dat ouders na een langdurige of herhaalde ziekenhuisopname van hun kind geen medische zorg konden inschakelen, terwijl zij daar wel behoefte aan hadden.

De verpleegkundige zorg voor hun kind, vaak 24 uur per dag en 7 dagen in de week is een zware belasting voor ouders. Eenmaal thuis wordt duidelijk wat voor effect het verlenen van deze zorg heeft op het dagelijkse ritme.

Voor deze gezinnen is geen kinderopvang beschikbaar in het reguliere circuit, omdat de verpleegkundige zorg die deze kinderen nodig hebben te gecompliceerd is. Aangezien de indicatie voor plaatsing op een Medisch Kleuterdagverblijf vaak draait om sociale en maatschappelijke problematiek, is dit ook geen optie. Bij MedKid staat de verpleegkundige zorg centraal. Daar komt bij dat gespecialiseerde verpleging voor kinderen aan huis moeilijk of niet te realiseren is.

Omdat de verzorging van hun kind niet zomaar over te dragen is aan anderen staan ouders na thuiskomst uit het ziekenhuis alleen met de zorg voor hun kind. Door de verpleging van hun kind te delen verminderen ouders de belasting in de thuissituatie. MedKid levert een unieke bijdrage als een kind naar huis mag maar nog medische zorg nodig heeft.

Voor wie is MedKid?

MedKid is er voor kinderen van 0 tot 4 – 5 jaar die verpleegkundige verzorging of behandeling nodig hebben. Deze kinderen zijn meestal ernstig ziek of ziek geweest en ondervinden daar nog de gevolgen van. Het uitgangspunt is de ontlasting van de zorg voor de ouders, het is niet een crèche voor werkende ouders. De belangrijkste indicatie voor plaatsing bij MedKid is de verpleegkundige zorg die de kinderen nodig hebben.

Bij kinderen die deze specifieke verpleegkundige zorg nodig hebben kan gedacht worden aan kinderen met ernstige hartafwijkingen, luchtwegproblemen, behoefte aan extra zuurstof, voedingsstoornissen etc. Als er sprake is van medische apparatuur heeft het kind een monitor, continue sondevoeding of intraveneuze voeding. Bij afhankelijkheid aan medicatie kan gedacht worden aan hartmedicatie, insuline of sprays bij ernstige benauwdheid. De verpleegkundige vaardigheden en observaties zijn zowel bij het gebruik van de apparatuur als de toediening van deze medicatie van groot belang.

Deze verpleegkundige zorg wordt verleend in een pedagogisch klimaat, omdat de kinderen door hun ziekte en soms vele ziekenhuisopnames een achterstand kunnen hebben opgelopen. De kinderen worden ondanks hun beperkingen zoveel mogelijk gestimuleerd zich te ontwikkelen, binnen zijn individuele behoeften en mogelijkheden.

Wat biedt MedKid?

1-IMG_0928MedKid biedt dagopvang aan een groep van 4 kinderen per dag. Door de kleine groepen krijgt ieder kind de intensieve aandacht die het nodig heeft en wordt het infectiegevaar zoveel mogelijk beperkt. Er zijn twee kinderverpleegkundigen verantwoordelijk voor de specialistische zorg die deze kinderen nodig hebben. Ieder kind heeft een individueel zorgplan waarin de verpleegkundige zorg zoals die thuis gegeven wordt het uitgangspunt is. Dit zorgplan wordt regelmatig op de wensen van de ouders afgestemd. Terugkoppeling van observaties aan ouders vindt mondeling en schriftelijk plaats, tevens wordt er een dagboekje bijgehouden. In het dagprogramma zijn de verschillende activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en wisselen rust en activiteit elkaar af, passend bij de specifieke behoeften van het kind. Wanneer noodzakelijk worden oefeningen of instructies door bijv. fysiotherapie of logopedie in het zorgplan opgenomen en in het dagprogramma geïntegreerd. Tijdens de dagopvang bij MedKid kan uw kind in een veilige omgeving in aanraking komen met andere kinderen. Op deze manier stimuleren zij elkaar en kunnen zij zich aan elkaar optrekken.