Certificaten

Bij het opzetten van een kwaliteitssysteem is in december 2011
gekozen voor WeCare in combinatie met ISO 9001:2008.
Bij WeCare staat het kind met de ouders centraal en is de
medewerker de spil in het proces. Zijn/haar competenties zijn
belangrijk voor het resultaat van de interactie tussen henzelf
en het kind en de ouders.

top