Certificaten

 

Sinds december 2011 heeft MedKid een kwaliteitssysteem wat jaarlijks getoetst wordt, middels een interne en externe audit. In 2017 is de overgang gemaakt naar de ISO 9001:2015 norm.

Naast certificering vindt er 2 jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek plaats waarin ouders over diverse onderwerpen hun waardering kunnen geven.  De doelstellingen van dit onderzoek zijn inzicht verkrijgen in de algemene mate van tevredenheid van de cliënten, onderzoeken welke zaken voor cliënten belangrijk zijn en om aanknopingspunten te vinden voor verbetering. Dit onderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd.

 

top