Financiering

Voor wie

Intensieve Kindzorg;

MedKid biedt verpleegkundige dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4-5 jaar. Kinderen die chronisch of ernstig ziek zijn kunnen bij ons terecht voor (medische) zorg die nodig is, tevens is er aandacht voor de ontwikkeling van het kind.

Plusopvang;

Kinderen met een lichte zorgvraag kunnen vaak niet op een regulier kinderdagverblijf terecht. Daarom heeft MedKid plusplaatsen met extra zorg.

Financiering

Voor de verpleegkundige dagopvang is een indicatie noodzakelijk. Wij kunnen u hierbij helpen, door middel van het invullen van de hulpbehoeftescan, wordt de zorgvraag voor uw kind duidelijk. De hulpbehoeftescan maakt deel uit van het Medisch Kindzorg Systeem, MKS. De kinderverpleegkundigen van MedKid kunnen de indicatie van uw kind stellen. Deze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dit kan in PGB of als Zorg in Natura.

Voor de plusplaatsen is ook een indicatie noodzakelijk, meestal wordt deze gesteld door een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin, CJG. Vanuit de gemeente kan vergoeding voor deze extra zorg gefinancierd worden, bijvoorbeeld via de Jeugdwet.

 

Natuurlijk kunt u vrijblijvend een afspraak maken om kennis te komen maken met MedKid. In een persoonlijk gesprek kunnen onderstaande punten toegelicht worden;

  • Wat kan MedKid u en uw kind bieden;
  • Wat kunt u als ouders verwachten;
  • De procedure voor het aanvragen van een indicatie;
top